Ekte annleis

Kva som vert sett på som vakkert og pent kan variere i svært stor grad alt etter kvar i verda ein befinn seg. Medan vi…

DSC01552

På rett skuleveg

– Hei, mitt namn er Nikita. Kva heiter du? Ei lita solbrun hand vert strekt ut og to tindrande auge glitrar spent mot meg. Det…