Meeting the metro

Det er et folkehav. Folk overalt. Du har mørke mennesker ved siden av deg på alle kanter. Indere klistret inntil hverandre som sild i tønne,…